___________________________________________________________________________________

Vitejte na webu České Federace potravinových bank

 

Česká Federace potravinových bank je spolek s humanitárním zaměřením. Je nevládní, apolitická a není vázána na žádné náboženské hnutí. Je řízená předsednictvem, ve kterém jsou reprezentovány hlavní charitativní organizace a potravinové banky působící na území republiky.

Shromažďuje zdarma potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem.

Má sídlo v Praze a v budoucnu chce vybudovat sklady ve všech krajích (vždy jednu potravinovou banku v kraji). Činnost potravinových bank spočívá v darování a rozdělování a jejich práce se opírá o dobrovolnou bezplatnou pomoc a dárcovství.

 

*******************************************************************************************

Důležité sdělení

 

Česká federace potravinových bank oznamuje, že jejím členem v Plzni je Potravinová banka Plzeň, z.s., IČO 03191893, bližší informace jsou na této stránce vlevo, po rozkliknutí.

 

V Plzni existuje organizace s názvem Plzeňská potravinová banka, o.s., IČO 01467701, předseda Jiří Pěnkava. Tato organizace není součástí sítě potravinových bank, není členem České federace potravinových bank. Není de facto potravinovou bankou a tento chráněný název používá neoprávněně.

 

Na dary potravin poskytnuté této organizaci se nevztahují pravidla uvedená v Informaci GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank (viz zde níže).

 

********************************************************************************************

Informace GFŘ k uplatnění DPH při darování potravin do potravinových bank

2014_DPH_Darovani-zbozi-potravinovove-banky.pdf (107725)

 

********************************************************************************************